Kúpte vybrané spotrebiče Whirlpool a získajte darčeky v hodnote až 180 Eur

Ku každému zakúpenému spotrebiču, ktorý je zahrnutý v akcii, môžete získať jeden alebo dokonca dva darčeky. Čím viac spotrebičov Whirlpool nakúpite, tým viac darčekov si môžete vybrať.

Kúpte vybrané spotrebiče Whirlpool a získajte darčeky v hodnote až 180 Eur

Spotrebiče zahrnuté do akcie sú rozdelené do dvoch kategórií! + „Extra darček“

Kategória 1 – darčeky v hodnote až 70 Eur* + u vybraných navyše „Extra darček“
Kategória 2 – darčeky v hodnote až 130 Eur* + u vybraných navyše ešte „Extra darček“
Modely bez darčeka v kategórii 1 alebo 2, ktoré majú iba „Extra darček“ spotreba Jar alebo Ariel na minimálne 5 mesiacov.**

Akcia platí na nákupy uskutočnené od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 (vrátane), Registráciu je nutné uskutočniť do 30 dní od nákupu.